• Adobe Photoshop

    Quản lí File trong Photoshop

    File >New: Tạo tập tin mới. Chọn các chức năng trong hộp thoại New, lưu ý 2 mục chính:– Resolution: Độ phân giải (pixel hoặc inch) – Color Mode: Chế độ màu: – Grayscale: 1 màu, trắng đen – RBG color: 3 màu, đỏ – xanh dương – xanh lá (hệ màu của màn hình) – CMYK color: 4 màu, xanh – đỏ – vàng – đen (hệ màu in ấn) File > Save as: Lưu tập tin đầu tiên (hoặc Save với một phần mở rộng khác, một nơi khác). File > Save: Lưu chồng lên tập tin hiện tại lần thứ 2 trở đi. File > Save for…

  • Adobe Illustrator

    Thao tác về file trong Illustrator

    Adobe Illustrator cung cấp 2 dạng tạo tài liệu mới: Tạo tài liệu hoàn toàn mới: Chọn lệnh File -> New (Ctrl + N) -> xác lập các thông số tài liệu mới vào hộp thoại. Trong hộp thoại này bạn chỉ cần quan tâm đến những mục sau: Name: tên tập tin, bạn có thể để mặc định, sau đó đổi tên trong hộp thoại save cũng được. Profile: loại áp dụng cho print, web, flash builder… Size: có thể chọn trong số khổ giấy theo mặc định Letter, A4, A3, B5, B4. Nhìn chỉ số Width và Height bên dưới để biết được kích thước chính xác của…

error: Content is protected !!