• Adobe Photoshop

    Các công cụ tô vẽ dạng đầu cọ Brush trong Photoshop

    Nhóm cọ Brush Brush Tool Brush là công cụ tô vẽ bằng màu foreground với nét cọ đa dạng (hiệu chỉnh từ 2 cái bảng: palette Brush và Brush Presets). Pencil Tool: Công cụ dùng để vẽ nét sắc, mảnh. Color Replacement Tool Sử dụng để thay thế màu sắc trên hình ảnh với tông màu Foreground. Ví dụ: Ta có hình gốc như vầy: với thông số và màu foreground thế này: Ta có kết quả: Bạn biết tôi đổi màu cái bong bóng nào chứ? ^ ^ Mixer Brush Tool Hòa trộn màu Foreground và Background cho ra một màu trung tính theo thông số trên thanh đặc…

  • Adobe Illustrator

    Thao tác với cọ Brush trong Illustrator

    Khái niệm: Cọ vẽ Brush cho phép vẽ tạo các đối tượng bằng cách hình ảnh có sẵn tùy từng trường hợp cụ thể. Để thao tác với tất cả dạng cọ cần hiển thị Palette Brush (Window > Brushes (F5)), chọn kiểu cọ sau đó nhấn rê chuột để vẽ tạo đối tượng. Các dạng cọ Chương trình cung cấp bốn dạng cọ chính: Calligraphic Brush: tạo ra những nét tự nhiên (giống như khi viết chữ đẹp) bằng cách mô phỏng độ nghiêng của đầu viết. Scatter Brush: tạo ra những nét vẽ bằng cách phân bổ các đối tượng dọc theo đường đi của path. Art Brush:…

error: Content is protected !!