Tag: Release Clipping mask<span></span>

CATEGORIES:

Chức năng Clipping Mask cho phép chỉ hiển thị một phần của bản vẽ được đặt trong một path được xác định trước, phần bên ngoài path sẽ bị che khuất. Để tạo Clipping Mask thực hiện các bước: Đặt đường path (hoặc 1 hình vector nào đó) đóng vai trò như một mặt nạ, […]

Read More
error: Content is protected !!