• Adobe Photoshop

    Quản lí File trong Photoshop

    File >New: Tạo tập tin mới. Chọn các chức năng trong hộp thoại New, lưu ý 2 mục chính:– Resolution: Độ phân giải (pixel hoặc inch) – Color Mode: Chế độ màu: – Grayscale: 1 màu, trắng đen – RBG color: 3 màu, đỏ – xanh dương – xanh lá (hệ màu của màn hình) – CMYK color: 4 màu, xanh – đỏ – vàng – đen (hệ màu in ấn) File > Save as: Lưu tập tin đầu tiên (hoặc Save với một phần mở rộng khác, một nơi khác). File > Save: Lưu chồng lên tập tin hiện tại lần thứ 2 trở đi. File > Save for…

error: Content is protected !!