• Adobe Photoshop

    Điều chỉnh màu sắc hình ảnh trong Photoshop với Image > Adjustments (Phần 3)

    Lệnh Posterize Chỉ định thông số tông màu cho từng kênh. Lệnh Posterize chỉ định rõ cấp tông hoặc giá trị độ chói cho từng kênh trong hình ảnh, sau đó ánh xạ các pixel lên mức tương hợp gần nhất. Mặc định Photoshop sẽ hạ xuống mức 4, hình ảnh được tối giản màu. Giảm xuống mức tối thiểu (mức 2) hình trông như pixel. Ảnh thông thường thường ở mức 33. Đến mức 50 gần như bão hòa, bạn có tăng lên thì màu sắc cũng không thay đổi. Hiện tại thì ít ứng dụng dùng lệnh này. Lệnh Threshold Chuyển hình ảnh sang màu đen trắng có…

error: Content is protected !!