• Adobe Illustrator

    Thao tác với cọ Brush trong Illustrator

    Khái niệm: Cọ vẽ Brush cho phép vẽ tạo các đối tượng bằng cách hình ảnh có sẵn tùy từng trường hợp cụ thể. Để thao tác với tất cả dạng cọ cần hiển thị Palette Brush (Window > Brushes (F5)), chọn kiểu cọ sau đó nhấn rê chuột để vẽ tạo đối tượng. Các dạng cọ Chương trình cung cấp bốn dạng cọ chính: Calligraphic Brush: tạo ra những nét tự nhiên (giống như khi viết chữ đẹp) bằng cách mô phỏng độ nghiêng của đầu viết. Scatter Brush: tạo ra những nét vẽ bằng cách phân bổ các đối tượng dọc theo đường đi của path. Art Brush:…

error: Content is protected !!