• Adobe Photoshop

    Bộ lọc Filter Blur trong Photoshop (Phần 3)

    Filter –> Blur –> Radial Blur Đây là một hiệu ứng rất mạnh. Làm nhòe một cách đa dạng và phong phú hơn theo hướng nan hoa, tỏa tia. Amount: điều chỉnh độ nhòe. Nhẹ tay thôi nhé! ^ ^ Mục Blur method: Spin (xoay tròn) : Làm nhòe dọc theo các đường tròn đồng tâm cuộn xoáy. Zoom (phóng đại) : Làm nhòe theo đường hướng tâm. Mục Quality: có 3 chế độ Draft, Good, Best. Trên thực tế cũng không chênh lệch gì nhiều. Thông thường chỉ cần dùng chế độ Good đã rất đẹp rồi, lại không kéo nặng máy hay làm tăng dung lượng ảnh như…

error: Content is protected !!