Tag: stroke<span></span>

CATEGORIES:

Truy cập bảng Layer Style– Click chuột phải lên Layer muốn tạo hiệu ứng > Blending Option…– Click biểu tượng ở góc dưới trái của palette Layer (icon có hình chữ fx) > chọn kiểu hiệu ứng Bảng Layer Style xuất hiện: Các loại hiệu ứng và thuộc tính Phần này rất quan trọng, Homasg […]

Read More
CATEGORIES:

Tô màu chuyển sắc: Thực hiện các thao tác: Chọn đối tượng và hiển thị Palette Gradient (F9) Illustrator cung cấp cho chúng ta 2 kiểu tô (Type) là: tô dạng thẳng (Linear) và dạng tỏa tròn từ tâm (Radial).Các bước chung là: Xác lập màu cho các bình mực trên thanh hiển thị màu […]

Read More
error: Content is protected !!