• Adobe Photoshop

    Thao tác với mặt nạ và Quick Mask trong Photoshop

    Quick Mask Chế độ Quick Mask (mặt nạ tạm thời) giúp hiệu chỉnh vùng chọn dùng làm mặt nạ mà không cần vào Palette Channels trong lúc đang xem ảnh. Có thể lưu nó vào kênh Alpha (Select > Save Selection) để sử dụng lại khi cần thiết. Ở Chế độ Quick Mask, Photoshop sẽ tạm thời chuyển qua chế độ Grayscale. Màu mặc định (ở hai ô Background và Foreground) là đen và trắng. Màu trắng: thêm vùng chọn, màu đen: loại bớt vùng chọn (ở chế độ Masked Areas). Có thể dùng hầu hết các công cụ cũng như bộ lọc để chỉnh sửa Quick Mask. Bản thân…

  • Adobe Photoshop

    Các thao tác với Layer trong Photoshop (Phần 3)

    Lồng ghép (Tạo mặt nạ) các Layer: Giống chế độ Clipping Mask trong Adobe Illustrator , Clipping Mask của Photoshop cũng tạo được thế này: Điều kiện: Phải có ít nhất 2 Layer. Trong ví dụ trên: – Đặt Layer hình ảnh (em bé) nằm trên Layer dùng làm khung chứa (hoa hướng dương). – Menu Layer > Create Clipping Mask (Ctrl + Alt + G). – Hoặc bấm giữ Alt và click vào đường ngăn cách giữa 2 Layer này. Gỡ bỏ chế độ lồng ghép Layer: – Menu Layer > Release Clipping Mask (Ctrl + Alt + G). – Hoặc một lần nữa bấm giữ Alt và click…

error: Content is protected !!