• Adobe Illustrator

    Nhóm công cụ Pen trong Illustrator

    Trước khi bắt đầu, chúng ta cần biết về đường cong Bezier: Đường cong Bezier được hình thành bởi nhiều cung liên tiếp nhau. Đường cong thường có các đặc điểm sau: Độ dài của mỗi cung được giới hạn bởi 2 điểm neo. Tại mỗi điểm neo có 2 tiếp tuyến, hướng và độ dài của các tiếp tuyến này sẽ điều khiển độ cong của cung. Thường có 2 loại điểm neo là điểm neo nhọn và điểm neo trơn. Nhóm công cụ Pen tool, từ trên xuống, lần lượt là: Công cụ Pen Tool (P) Tính chất: Công cụ cho phép vẽ tạo các đường Bezier. Thao…

error: Content is protected !!