• Adobe Photoshop

    Các thao tác về Text trong Photoshop

    Các kiểu text: – Horizontal Type Tool : Công cụ tạo văn bản ngang.– Vertical Type Tool : Công cụ tạo văn bản dọc.– Horizontal Type Mask Tool : Công cụ tạo văn bản ngang với hình thức là vùng chọn.– Vertical Type Mask Tool : Công cụ tạo văn bản dọc với hình thức là vùng chọn. Định dạng Text:Sử dụng thanh đặc tính Hầu như không có gì xa lạ nhỉ?! Từ trái sang phải, lần lượt là: Định hướng ngang/dọc cho chuỗi kí tự Font Kiểu chữ (bold, Italic,… ) Kích thước chữ Uốn cong khối/ chuỗi kí tự Canh lề Màu chữ Biến dạng khối/ chuỗi…

  • Adobe Illustrator

    Nhập văn bản trong Illustrator

    Các công cụ nhập văn bản Chương trình cung cấp nhiều công cụ nhập văn bản trực tiếp tùy thuộc từng trường hợp và mục đích cụ thể. Công cụ Type Tool và Vertical Type Tool: Cho phép nhập văn bản thông thường dạng ngang và dọc Công cụ Type on a Path Tool và Vertical Type on a Path Tool: Cho phép nhập văn bản theo một đường dẫn có sẵn theo dạng dọc và ngang. Công cụ Area Type Tool và Vertical Area Type Tool: Cho phép nhập văn bản vào các khối có sẵn theo dạng dọc và ngang. Các phương pháp nhập văn bản khác: Ngoài…

error: Content is protected !!