Tạo mặt nạ Clipping Mask trong Illustrator

Homasg

Chức năng Clipping Mask cho phép chỉ hiển thị một phần của bản vẽ được đặt trong một path được xác định trước, phần bên ngoài path sẽ bị che khuất.

Để tạo Clipping Mask thực hiện các bước:
Đặt đường path (hoặc 1 hình vector nào đó) đóng vai trò như một mặt nạ, nằm phía trrên đối tượng cần che khuất và chọn cùng lúc cả 2 đối tượng.
Chọn lệnh Object > Clipping Mask > Mask (Ctrl + 7). Hoặc Click chuột phải, chọn Make Clipping Mask.

Ngược lại, lệnh Object > Clipping Mask > Release (Ctrl + Alt + 7) Hoặc Click chuột phải -> Release Clipping Mask, cho phép trả 2 đối tượng đã Clipping Mask về trạng thái ban đầu. Nhưng lúc này đường path lúc đầu sẽ bị mất màu nên bạn chú ý nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!