Thao tác với đối tượng trong Illustrator

Homasg

Chọn đối tượng

Chương trình cho phép sử dụng nhiều cách để chọn đối tượng, tùy từng trường hợp và từng đối tượng cụ thể. Có thể sử dụng các công cụ hay lệnh sau: 
 • Công cụ Selection Tool (V): Cho phép một hay nhiều đối tượng thao tác cùng một lúc (giữ kèm phím Shift).
 • Công cụ Direct Selection Tool (A): Cho phép chọn và thao tác với một hay nhiều điểm neo cùng một lúc (giữ kèm phím Shift).
 • Công cụ Group Selection Tool: Cho phép chọn và thao tác với từng đối tượng trong một nhóm đối tượng (giữ kèm phím Shift).
 • Công cụ Magic Wand (Y): Cho phép chọn các đối tượng có cùng một số thuộc tính như: fill color (màu tô), stroke color (màu viền), stroke weight (độ dày đường viền), opacity (độ mờ đục) và blending mode (chế độ phối hợp)..v.v
 • Công cụ Lasso Tool (Q) và Direct Select Lasso Tool: Cho phép chọn toàn bộ đối tượng hay điểm neo bằng cách vẽ một đường tự do bao xung quanh đối tượng chọn.
  • Magic Wand và Lasso Tool trong Photoshop cũng có chức năng tương tự và rất hay dùng, đặc biệt khi lọc nền, nhưng trong Illustrator thì hầu như không đụng đến, bạn không cần nhớ cũng được.
 • Ngoài ra có thể sử dụng các lệnh chọn thuộc menu lệnh Select như:
  Select > All (Ctrl + A): Chọn tất cả các đối tượng của bản vẽ.
  Select > Deselect (Ctrl + Shift + A): Không chọn bất kỳ đối tượng nào cả.
  Select > Reselect (Ctrl + 6): Lặp lại kiểu chọn vừa thực hiện.
  Select > Inverse: Đảo chọn.
  Select > Next Object Above (Ctrl + Alt + ]): Chọn đối tượng kề bên phải.
  Select > Next Object Below (Ctrl + Alt + [): Chọn đối tượng kề bên dưới trái.
  Select > Same: Chọn các đối tượng có cùng thuộc tính cụ thể.

Sao chép đối tượng

Các lệnh sao chép thuộc menu lệnh Edit cho phép thực hiện các thao tác sao chép đối tượng thông thường. Chú ý các lệnh:
Lệnh Paste in Front và Paste in Back cho phép dán đối tượng chồng khít lên phía trên hay phía dưới đối tượng gốc ban đầu.
Cái hay làm nên đẳng cấp của Illustrator, chính là cách copy nhanh siêu đẳng theo từng bước thế này:
- Chọn đối tượng cần sao chép
- Nhấn giữ phím Alt kèm chuột trái, kéo đến vị trí bất kì rồi buông chuột ra, ta đã có 1 bản copy hoàn hảo. (Lưu ý: buông chuột ra rồi mới buông phím Alt sau.)
- Nếu muốn copy hàng loạt ra nữa thì sau khi buông phím Alt, nhấp Ctrl + D, muốn copy bao nhiêu bản thì nhấn bấy nhiêu lần phím D.

(Lưu ý: trước khi thực hiện thao tác Ctrl + D thì không được click hay thực hiện bất cứ thao tác nào khác, vì nếu bạn nhấp loạn thì máy tính sẽ “quên” thao tác copy nhanh vừa rồi.)

Nhóm và tách nhóm đối tượng:

Nhóm lệnh Object > Group (Ctrl + G) cho phép nhóm 2 hay nhiều đối tượng được chọn thành một nhóm đối tượng và Ungroup (Ctrl + Shift + G) cho phép tách các đối tượng đã nhóm trở lại các đối tượng riêng biệt.

Khóa và mở khóa đối tượng

Nhóm lệnh Object > Lock > Selection (Ctrl + 2) cho phép khóa các đối tượng được chọn và Unlock All (Ctrl + Alt + 2) cho phép mở khóa các đối tượng được chọn. Ngoài ra lệnh Hide và Show cho phép ẩn hay hiện các đối tượng cụ thể trên bản vẽ.

Thay đổi thứ tự xếp chồng các đối tượng:

Các lệnh thuộc nhóm lệnh Object > Arrange cho phép thay đổi thứ tự trên dưới của các đối tượng trên bản vẽ hiện hành (các đối tượng này phải nằm cùng một Layer).

Bring to Front (Ctrl + Shift + ]): Đưa đối tượng được chọn lên trên cùng.
Bring Forward (Ctrl + ]): Đưa đối tượng được chọn lên trên một vị trí.
Send Backward (Ctrl + [): Đưa đối tượng được chọn xuống dưới một vị trí.
Send to Back (Ctrl + Shift + [): Đưa đối tượng được chọn xuống dưới cùng.

 • Layer trong Illustrator ít phổ biến hơn trong Photoshop, nhưng trong một vài trường hợp rất hữu ít khi bạn tạo nhiều đối tượng riêng biệt trên 1 trang làm việc. Biểu tượng con mắt giúp bạn ẩn/ hiện layer trên vùng làm việc, và biểu tượng ổ khóa tiện dụng trong những bản vẽ có nhiều chi tiết len lỏi nhau phức tạp (click cho hiện ổ khóa lên, làm việc vô tư mà không sợ các đối tượng trong layer đó bị dịch chuyển). Bạn vào Palette Layers để thao tác thêm nhé!

Canh gióng hàng các đối tượng

Pallete Align cho phép thực hiện các thao tác canh gióng hàng hay phân bổ đều các đối tượng. 

Những biểu tượng dễ hiểu cũng đã nói lên chức năng của nó. Bạn không gặp khó khăn gì chứ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!