Thao tác với mặt nạ và Quick Mask trong Photoshop

Homasg

Quick Mask

Chế độ Quick Mask (mặt nạ tạm thời) giúp hiệu chỉnh vùng chọn dùng làm mặt nạ mà không cần vào Palette Channels trong lúc đang xem ảnh. Có thể lưu nó vào kênh Alpha (Select > Save Selection) để sử dụng lại khi cần thiết.

Ở Chế độ Quick Mask, Photoshop sẽ tạm thời chuyển qua chế độ Grayscale. Màu mặc định (ở hai ô Background và Foreground) là đen và trắng. Màu trắng: thêm vùng chọn, màu đen: loại bớt vùng chọn (ở chế độ Masked Areas). Có thể dùng hầu hết các công cụ cũng như bộ lọc để chỉnh sửa Quick Mask.

Bản thân Homasg nếu có dùng cái này cũng chỉ để tạo nhanh vùng chọn, nó không linh hoạt như layer mask thông thường =.= (có lẽ vì cái mask của nó lại nằm ở bên palette channels)

Cách tạo Quick Mask:

Click biểu tượng Quick Mask ở ngay bên dưới hai ô màu Foreground và Background.
Nếu click đúp vào icon này, bạn sẽ thấy nó hiện ra cửa sổ con thế này:

Ở chế độ Masked areas: khu vực bạn dùng brush để tô chọn sẽ là khu vực mặc nạ – ­tức là phần bị che đi (hiển thị màu đen)

Khu vực tôi tô chọn là bao quanh hình con bướm.
Nhưng khi tôi click vào Quick Mask lần nữa để tắt chế độ này thì nó sẽ hiện ra vùng chọn là cái nền bên ngoài trừ con bướm. ^ ^

Chế độ Selected Areas thì ngược lại.
Cũng tô chọn hình con bướm và vùng chọn được tạo đúng là hình con bướm.

Giờ thì bạn có thể tách vùng chọn đó ra thành 1 layer (Ctrl + J) hay save lại để dùng sau tùy ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!