Tô màu đơn sắc trong Illustrator

Homasg

Thực hiện các cách sau đây:

 • Sử dụng Palette Color (F6): Chọn màu trực tiếp trên Color Bar, di chuyển các thanh trượt hay nhập các thông số vào các ô. Để thay đổi hệ màu tô, ta chọn menu con của Palette.
 • Sẵn tiện, xin nhắc lại một số chú ý trong việc dùng các hệ màu:
 • Grayscale: trắng đen.
 • RGB (Red – Green – Blue): dùng cho web, trình chiếu, hoặc chỉ xem trên máy tính.
 • HSB (Hue – Saturation – Brightness): hệ màu tổng hợp, dùng để chỉnh cho ưng ý sắc tối/sáng 1 màu nào đó.
 • CMYK (Cyan – Magenta – Yellow – Black): dùng cho các sản phẩm in ấn. (màu đen trong hệ này nhìn đen vậy thôi chứ k0 có tuyệt đối đâu, còn tùy thuộc vào máy in nữa).
 • Web safe RGB: cái tên nói lên tất cả. Mấy bạn làm web nên dùng cái này cho chuẩn. Có thông số hiển thị bên cạnh, dễ dàng cho viết code.
 • Sử dụng Palette Swatches: Chọn đối tượng, sau đó chọn mẫu màu trực tiếp trong Palette.
 • Chú ý các tùy chọn:
  Để xác lập một màu mới trong Palette chọn nút New Swatch trên Palette hoặc chọn lệnh New Swatch trong menu con của Palette . Sau đó xác lập các tùy chọn cho màu mới.
  Có thể mở rộng Palette Swatches bằng chọn phần Swatch Libraries trên Palette hoặc trong menu con của Palette. Các màu trong Swatch Libraries thường là màu pha. (Khi đem đi in, cẩn thận đừng dùng màu pha nhé!)
 • Sử dụng công cụ EyeDropper Tool:
 • Chọn đối tượng, rồi dùng công cụ EyeDropper nhấp vào một màu nào đó trên bản vẽ để hút màu vào đối tượng được chọn.
 • Sử dụng Appearance (Shift + F6): Chọn đối tượng muốn lấy mẫu màu. Rê chuột kéo Appearance Thumnail từ Appearance Palette vào đối tượng cần tô màu. (Cái này hiếm khi sử dụng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!